Gå till innehållGå till sidfot
Kundtjänst

REEBOK EU

Webbplatsens villkor för användning av webbplatsen och köp av Reebok-produkter

 

Introduktion

Dessa villkor (tillsammans med den information och policy som finns på ”Hjälp”-sidorna på webbplatsen och alla andra dokument som hänvisas till i dessa villkor) (Villkor) anger de juridiska villkoren som gäller för: (a) din användning av webbplatsen http://www.reebok.eu] och alla mobila enheter eller stationära applikationer som utvecklats av oss eller för vår räkning (tillsammans "”webbplatsen" eller ”webbsidan”); och (b) ditt köp av produkter förutsatt att du är ”konsument” enligt definitionen i EU-direktiv nr 83 av den 25 oktober 2011 införlivad i nationell lagstiftning (tillsammans med direktiv nr 771 från den 20 maj 2019, direktiv nr 374 från den 25 juli 1985 och i allmänhet EU-lagstiftning till förmån för konsumenterna som införlivats i nationell lag, så kallad ”konsumentlagstiftning”) från NGG Beta S.r.l. (registrerad i företagsregistret med nummer 12570860960, momsnummer 12570860960 vars registrerade säte är i Milano (MI), Via Turati 12, 20121, (NGG, vi, oss och våra); samt köptjänsterna som beskrivs vidare nedan i avsnittet med rubriken ”Drift av webbplats och leverans av tjänster” (Tjänster) som tillhandahålls av Farfetch Platform Solutions Limited (Farfetch) – (organisationsnummer 10994099, momsnummer GB 204 0769 35, vars registrerade kontor är The Bower, 211 Old Street, London EC1V 9NR Storbritannien, som närmare beskrivs nedan i avsnittet med rubriken ”Drift av webbplats och tjänster och produkter”.

Ditt köp av någon av de ”Rebook”-märkta produkterna som erbjuds på webbplatsen (produkter) omfattas av dessa villkor och genom att göra en beställning av en produkt bekräftar du att du noggrant har läst och samtycker till att vara bunden till dessa.

Innan du använder webbplatsen bör du skriva ut och/eller lagra en kopia av dessa villkor för framtida referens. Användning av dina personuppgifter som skickas till eller via webbplatsen styrs av vår [Integritets- och cookiepolicy].

Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra dessa villkor genom att ändra dem på webbplatsen, även om (a) ingen sådan ändring kommer att påverka någon beställning som du redan har gjort hos oss. Datumet för publicering av de uppdaterade villkoren ska anses vara deras ikraftträdande datum. I samtliga fall bör du verifiera om det finns uppdateringar och/eller ändringar varje gång du loggar in och/eller använder webbplatsen.

 

Tillgång till webbplatsen

Det är ditt ansvar att säkerställa att din utrustning (dator, bärbar dator, netbook, surfplatta eller annan mobil enhet) uppfyller alla nödvändiga tekniska specifikationer för att du ska kunna komma åt och använda webbplatsen.

Vi kan ibland begränsa åtkomsten till vissa funktioner, delar eller innehåll på webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare som har registrerat sig hos oss. Du måste se till att alla registreringsuppgifter du anger är korrekta. Om du väljer, eller om du förses med, ett inloggnings-ID (som ett användarnamn och lösenord eller annan identifiering) som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla sådan information som konfidentiell och får inte avslöja den för någon annan. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt inloggnings-ID och måste omedelbart meddela oss om all obehörig användning eller andra säkerhetsöverträdelser som du blir medveten om. Vi förbehåller oss rätten att när som helst inaktivera alla inloggnings-ID om du enligt vår åsikt har misslyckats att uppfylla någon av bestämmelserna i dessa villkor eller om någon information som du tillhandahåller i syfte att registrera dig som användare visar sig vara falsk.

 

Drift av webbplats och tjänster och produkter

Drift av webbplats och leverans av tjänster

Webbplatsen ägs av NGG som har ingått ett underleverantörsavtal med FARFETCH för driften av vissa aspekter av webbplatsen. Därmed tillhandahåller och/eller upphandlar FARFETCH vissa tjänster på uppdrag av NGG för att möjliggöra drift av webbplatsen och för att låta dig söka igenom webbplatsen samt köpa produkter från NGG. Sådana tjänster inkluderar, men är inte begränsade till: betalningshantering, kundtjänst, webbhotell och leveranslogistik.

FARFETCH UK Limited kommer att upphandla tjänster för betalningshantering. FARFETCH UK Limited är ett företag registrerat i England och Wales, och dess registrerade säte är The Bower, 211 Old Street, London EC1V 9NR, Storbritannien. Dess organisationsnummer är 10994099 och dess momsnummer är GB 204 0769 35.      Observera att logistiktjänsten för leverans tillhandahålls av FARFETCH till dig, kunden, och som sådan ingår du ett kontrakt för leveranstjänster som tillhandahålls av FARFETCH som finns på följande adress 211 Old Street, London EC1V 9NR Storbritannien. FARFETCH kan komma att ta ut en avgift för dessa tjänster som kommer att visas innan kassan och ditt köp av produkterna.

Produkter

Produkterna ägs och säljs på webbplatsen av NGG. NGG ska göra sitt bästa för att ge en korrekt, så långt det är möjligt, beskrivning av produkterna och deras huvuddrag. Vi kan dock inte garantera att några beskrivningar är helt korrekta, fullständiga, tillförlitliga eller felfria. Bilderna på produkterna på webbplatsen är endast för illustrativa syften. Även om vi försöker visa färgerna korrekt kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna korrekt återspeglar färgen på produkterna.

Tillgängligheten av produkter kan vara begränsad och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produkter vid försäljning, men ändringar kommer inte att påverka beställningar för vilka vi redan har skickat en leveransbekräftelse till dig.

Som konsument har du juridiska rättigheter i förhållande till produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivning, allt detta illustreras nedan i avsnittet med rubriken ”Returprocess och juridisk garanti för överensstämmelse.

 Produkterna som säljs tillhandahålls endast för ditt hushålls- och privatbruk; du får agera enbart som ”konsument” enligt definitionen i Konsumentlagstiftningen. Du samtycker till att du inte kommer att använda produkterna för några kommersiella, affärshantverksmässiga eller återförsäljningsändamål. Varken NGG eller FARFETCH har något ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet, utom på grund av grov vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel eller i de fall där sådan begränsning är förbjuden enligt obligatoriska bestämmelser i tillämpliga lagar.

 

Beställning och tillgänglighet

Produkter kan beställas genom att du klickar på de varor du vill köpa och sedan följer anvisningarna som visas på skärmen. Du kan kontrollera och korrigera eventuella inmatningsfel i din beställning genom att ändra innehållet i de olika fälten och avsnitten (dvs leveransadress, faktureringsadress, betalningsmetod, frakttyp etc.) under utcheckningsprocessen fram till den tidpunkt då du skickar in din beställning till oss genom att klicka på knappen ”Betala nu” på kassasidan.

Efter att du har lagt en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har tagit emot din beställning och ger dig ett beställningsnummer, vi kommer att tillhandahålla informationen under punkt (b) nedan (”Beställningsbekräftelsen”).

 

Observera att mottagandet av en beställningsbekräftelse inte betyder att din beställning har godkänts och att ett avtal har ingåtts mellan oss. Din beställning utgör ett erbjudande till oss att köpa en produkt.

Alla beställningar är föremål för godkännande av oss. Vi är inte skyldiga att godkänna din beställning och kan, efter vårt gottfinnande, vägra att godkänna någon beställning, genom att ge dig ett skriftligt meddelande om produkten/produkterna inte längre finns i lager (eftersom webbplatsen kanske inte uppdateras i tid eller också på grund av samtidiga köp) utan att vara föremål för betalning av skadestånd eller kostnader utöver återbetalning av eventuellt belopp som du har betalat med avseende på den avvisade/ej godkända beställningen eller det avslutade avtalet.

Du bekräftar dock att du genom att klicka på knappen ”Betala nu” förbinder dig att betala för produkten/produkterna. När vi accepterar din beställning kommer vi att bekräfta detta godkännande för dig genom att skicka ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att produkten har skickats (Leveransbekräftelse). Betalning av beställningen kommer att genomföras vid tidpunkten för beställningsbekräftelsen.

Det är dock rådande att: (a) vi omedelbart kommer att skicka dig vår leveransbekräftelse och, i alla fall, om leveransbekräftelsen inte skickas till dig inom en 15-dagarsperiod från beställningsdatumet, ska beställningen inte anses accepterad och (b) i händelse av att en beställning inte accepteras eller den annulleras kommer vi att återbetala dig. Oavsett fall kommer återbetalningen att meddelas till dig via e-post och krediteras via den ursprungliga betalningsmetoden som användes för köpet på kortast möjliga tid. Observera att tidpunkten för sådan återbetalning kan påverkas av tredje parts säljare som du valt för det relevanta köpet.

Avtalet mellan dig och oss i förhållande till den eller de beställda produkterna (avtalet) kommer endast att ingås när vi skickar leveransbekräftelsen till dig. Efter att ha ingått i avtalet har vi en laglig skyldighet att förse dig med varorna enligt avtalet, under förutsättning att:

 1. för att köpa produkterna måste du (i) acceptera villkoren. Om du inte accepterar dessa villkor kommer du inte att kunna göra några köp på webbplatsen; och (ii) du bör vara minst 16 år (eller annan ålder som krävs enligt tillämplig lag för att ingå ett avtal med oss);
 2. Innan du är bunden av avtalet enligt beskrivningen ovan kommer vi att sammanfatta (i) informationen om huvudegenskaperna hos den köpta produkten, (ii) detaljerna om NGG (inklusive geografisk adress och kontaktuppgifter till vilka du kan kontakta NGG och kundtjänst, till vilken du kan ansöka om hjälp och/eller framföra klagomål), (iii) den detaljerade angivelsen av priset (inklusive skatter, fraktkostnader och eventuella extra kostnader), (iv) metoderna och betalningssätten, leverans och det datum då vi åtar oss att leverera produkterna, (v) existens och metoder för att utöva ångerrätten, (vi) påminnelse om förekomsten av den juridiska garantin för varornas överensstämmelse.

Avtalet kommer endast att gälla den eller de produkter vars leverans vi har bekräftat i leveransbekräftelsen. Vi kommer inte vara skyldiga att tillhandahålla någon annan produkt(er) som kan ha varit en del av din beställning förrän avsändningen av sådan(a) produkt(er) har bekräftats i en separat leveransbekräftelse.

Du kan utföra avtalet på engelska eller andra EU-språk (beroende på vilket val du har gjort). Kundtjänsten kan kommunicera med användare på engelska eller andra EU-språk som bättre anges på denna sida.

 

Förbeställningar

Genom att välja att förbeställa en Produkt kommer du att placeras på en prioriterad väntelista. Betalning för förbeställningar dras vid tidpunkten för förbeställningen och är föremål för våra vanliga bedrägerikontroller. Alla förbeställda produkter har ett beräknat fraktdatum, vilket anger det datum då produkterna skickas ut från lagret. I händelse av en försening av det beräknade fraktdatumet, eller annullering av förbeställningen av företaget, har du rätt till full återbetalning (återbetalning krediteras via den ursprungliga betalningsmetoden som användes för köpet på kortast möjliga tid. Observera i detta fall att tidpunkten för sådan återbetalning kan påverkas av tredje parts säljare som du valt för det relevanta köpet). Företaget ska inte ha något ytterligare ansvar för sådan försening eller avbokning. Om en beställning inkluderar både tillgängliga och förbeställda produkter, kommer de tillgängliga produkterna att levereras först. När du har mottagit din förbeställda produkt gäller vår standard returpolicy.

 

Leverans

Din beställning kommer att uppfyllas senast vid försändelsedatumet som anges i försändelsebekräftelsen eller, om inget leveransdatum anges, inom 30 dagar efter datumet för försändelsebekräftelsen, såvida det inte finns exceptionella omständigheter.

Din beställning kommer att levereras till den leveransadress du anger när du gör din beställning.

Om din leveransadress är geografiskt avlägsen, till exempel vissa avlägsna öar eller andra isolerade platser, är det möjligt att vi inte kan leverera dit. Om så är fallet kommer vi att meddela dig innan vi godkänner din beställning. Vi förbehåller oss rätten att inte leverera till något land som är förbjudet enligt tillämpliga exportlagar eller som är föremål för embargon eller sanktioner. Beställningar kan inte levereras till postbox eller liknande adresser.

Produkter som ingår i samma beställning kan inte levereras till olika adresser.

Leveranser görs av vår betrodda kurir och sker måndag till lördag (eller andra normala vardagar i länder som inte följer ett västerländskt mönster för arbetsveckor), exklusive bank- och helgdagar, vanligtvis mellan klockan 08.00 och 17.00. Det är inte möjligt att ange en exakt tidpunkt då en leverans kommer att ske. Observera att kuriren kan kräva underskrift vid leveranser.

Om du beställer produkt(er) för internationell leverans kan de öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna och eventuellt bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när leveransen når den angivna destinationen. Du ansvarar för betalning av sådana importtullar och skatter. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och inte kan förutsäga deras belopp. Kontakta ditt lokala tullkontor för mer information innan du gör din beställning. Om du returnerar en vara återbetalas tullavgiften om den ursprungligen ingick i priset. Om den inte ingick kommer du att ansvara för att återkräva tullavgiften direkt från ditt lokala tullkontor.

Observera också att du måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som produkten/produkterna är avsedda för. Vi kommer inte att hållas ansvariga för dina eventuella brott av sådana lagar.

Om leveransen av de köpta produkterna inte sker eller är försenad kan du göra en reklamation till vår kundtjänst. Vi granskar reklamationen och kommer överens med dig om ytterligare leveranstid. Om leveransen inte sker inom denna ytterligare leveranstid och om den uteblivna eller sena leveransen är hänförlig till oss och inte på grund av en Force Majeure-händelse eller omständigheter utanför vår rimliga kontroll, utan att det påverkar din möjlighet att utnyttja det ordinarie skydd som tillhandahålls av tillämpliga lagar, inklusive rätten att säga upp avtalet, kommer vi att återbetala dig det totala beloppet – inklusive inköpspriset, leverans och alla andra extra kostnader – omgående och oavsett fall inom 15 dagar från den dag då resultatet av klagomålet meddelas till dig.

Återbetalningsbeloppet kommer att meddelas via e-post och krediteras via den ursprungliga betalningsmetod som användes av användaren för köpet.

 

Risk och ägande

Du ansvarar för produkten/produkterna som beställs från tidpunkten för leverans eller upphämtning (i förekommande fall). Äganderätten till den/de beställda produkten/produkterna kommer också att övergå till dig vid leverans eller upphämtning (i förekommande fall), förutsatt att full betalning av alla belopp som är skyldiga avseende produkten/produkterna, inklusive eventuella leveranskostnader, har mottagits.

Under vissa omständigheter kan vår leveranspartner förse dig med valfria tjänster när du levererar din beställning, såsom: (a) underskriftsfrigivning: att välja bort kravet att tillhandahålla en underskrift vid leverans; (b) lämna hos granne, reception eller säkerhetsvakt: omdirigering av leveransen till en granne, reception eller säkerhetsvakt; (c) schemalägg ett nytt leveransdatum: välj ett leveransdatum som passar dig bäst; och/eller (d) omdirigering till ett insamlingsställe: hämta din beställning från ett insamlingsställe i närheten. Genom att välja någon av dessa tjänster, inklusive genom eventuella standardinställningar som du kan ha valt med vår leveranspartner separat, erkänner och samtycker du till att NGG och Farfetch inte ansvar för eventuella förluster eller skador som kan komma till följd av ditt leveranssätt. Om din leveransadress är i USA är detta ett område där vår leveranspartner kan lämna ditt paket utanför hemmet i händelse av din frånvaro. 

 

Pris och betalning

Produktpriser anges på webbplatsen från tid till annan i [euro (€)] eller andra valutor, beroende på vilket land du vill skicka din beställning till, mer information anges på denna sida [länk till ”Välj ditt land”-sidan].

 

Priserna inkluderar moms (i förekommande fall) men inte leveranskostnader, som automatiskt läggs till (till den kostnad som visas) till det totala beloppet som ska betalas för varorna i din varukorg när du har valt din leveransmetod. Detta kommer i samtliga fall att sammanfattas innan kontraktet börjar gälla.

Priser och leveranskostnader kan ändras när som helst, men ändringar kommer inte att påverka de beställningar som vi redan har skickat en leveransbekräftelse för.

Webbplatsen innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, vissa produkters pris på webbplatsen anges felaktigt. Som en del av vår leveransprocedur verifierar vi normalt priser, och om en produkts korrekta pris är lägre än vårt angivna pris, debiterar vi dig det lägre beloppet. Om en produkts korrekta pris är högre än det pris som anges på webbplatsen kommer vi normalt efter eget gottfinnande att antingen kontakta dig och be om instruktioner innan vi skickar produkten, eller avvisa din beställning och meddela dig om detta. Allt som anges ovan, dock innan NGG accepterar beställningen. Betalning för alla beställningar måste göras på kassasidan med en acceptabel betalningsmetod som anges på kassasidan. Vi accepterar betalning med de flesta större kredit- och betalkort.

Observera att betalningstransaktioner online är föremål för valideringskontroller av din kortutgivare och vi är inte ansvariga om din kortutgivare av någon anledning vägrar att godkänna betalning. Vi utför också en standardmässig förauktorisationskontroll av den betalningsmetod du väljer, och produkterna skickas inte förrän denna förauktorisationskontroll har slutförts. Observera att din kortutgivare kan debitera dig en onlinehanteringsavgift eller behandlingsavgift. Vi är inte ansvariga för detta.

Då och då kan vi köra kampanjer där vi utfärdar rabattkoder. Dessa kan användas som delbetalning av priset på produkter som beställts online, i enlighet med de villkor som de utfärdades under (som anges i relevant kampanj som du fick koden från). Rabattkoder kan endast användas en gång, och endast under den angivna giltighetsperioden och endast med avseende på den/de relevanta produkten/produkterna som anges. Rabattkoder kan inte lösas in mot kontanter

    

Returpolicy

Returnerade produkter måste följa vår returpolicy nedan.

Du har en laglig skyldighet att hantera produkterna i den utsträckning som rimligen är möjligt medan de är i din besittning, och du måste returnera dem i samma skick som du tog emot dem (förutom i den utsträckning som rimligen är nödvändig för att undersöka dem). Detta inkluderar följande riktlinjer:

 • Produkter som returneras får inte ha burits (annat än att ha provat dom), tvättats, skadats eller använts och måste ha sina ursprungliga etiketter;
 • skor och accessoarer ska returneras i de medföljande originalkartongerna och i en skyddande fraktkartong;
 • om produkten har en säkerhetsbricka ska denna lämnas kvar;
 • strumpor ska endast returneras om de är oöppnade och i originalförpackningen; och
 • underkläder och badkläder får endast provas över dina egna underkläder.

Om du inte uppfyller ovanstående skyldigheter (inklusive villkoren för retur), kan vi dra av ett belopp från återbetalningen för att återspegla det minskade värdet av produkten/produkterna upp till det fulla priset för produkten/produkterna.

 • Du kan inte avbryta eller dra tillbaka ett avtal om leverans av produkter som har anpassats eller tillverkats efter dina egna skräddarsydda specifikationer, om inte sådana produkter var skadade eller felaktiga när de levererades till dig eller har levererats felaktigt (se returer och återbetalningar för anpassade produkter nedan för mer information)];

Särskilda bestämmelser om anpassade produkter

Om du anpassar produkten ska du avstå från att tillhandahålla NGG alla tecken, varumärken, logotyper, namn, bilder och detaljer som inkräktar på tredje parts rättigheter och åtar dig att hålla NGG skadeslös mot alla anspråk som kan väckas av en tredje part med avseende på kränkning av sådana tredje parters rättigheter.

Returer och återbetalningar för anpassade produkter

På grund av egenskaperna hos anpassade- och monogramprodukter sker returer, ändringar eller avbokningar efter vårt gottfinnande. När vi vidtar åtgärder efter eget gottfinnande kommer vi att ta hänsyn till anpassnings- och personaliseringsnivån och förbehåller oss också rätten att erbjuda butikskredit snarare än penningersättning. Butikskrediten är giltig i 6 månader från utfärdandedatum. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Observera att personliga och/eller anpassade produkter kan ha en lång fördröjning innan leverans, men betalning kommer att dras vid tidpunkten för eller strax efter att du har skickat din beställning och före leverans.

Returprocess och juridisk garanti för överensstämmelse

Vi rekommenderar att du returnerar produkterna i originalförpackningen för att säkerställa det nödvändiga skyddet vid transport. Instruktioner för retur av produkten/produkterna finns på "Hjälp"-sidorna [länk till hjälpsidan där returanvisningarna finns]

NGG ansvarar för eventuella brister i överensstämmelse hos köpta produkter vid varornas leveranstidpunkt och om bristen i överensstämmelse döljs inom en period av 3 (tre) år från leverans av varorna.

I sådana fall har du rätt att få produkter reparerade eller utbytta utan extra kostnad, om (även med hänsyn till antalet föremål som fortfarande finns till försäljning gör utbyte) det är möjligt och om bytet eller reparationen inte är alltför dyr för NGG med tanke på produktvärdet utan avvikelsen, omfattningen av felet, samt andra möjliga lösningar utan betydande olägenhet för konsumenten.

Alternativt har du rätt till en lämplig prisrabatt eller att säga upp avtalet.

Vid uppsägning av beställningen kommer NGG att återbetala dig det totala beloppet inklusive inköpspriset och eventuella andra extra kostnader.

Vid rabatt återbetalar NGG dig skillnaden mellan det inbetalda beloppet och det reducerade priset. Oavsett fall kommer återbetalningen att meddelas till dig via e-post och krediteras via den ursprungliga betalningsmetoden som användes för köpet på kortast möjliga tid. Observera att tidpunkten för sådan återbetalning kan påverkas av tredje parts säljare som du valt för det relevanta köpet.

Produkter som har reparerats, modifierats eller på något sätt manipulerats av dig är undantagna från överensstämmelsegarantin enligt denna artikel. NGG ansvarar inte för skador av något slag som uppstår på grund av felaktig användning eller användning som inte är i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Ångerrätt – När du ångrar ett köp och returnerar produkter till oss har du två alternativ tillgängliga för dig:

 1. Beroende på var du bor kan du utöva din ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen. Om du väljer det här alternativet kommer produkten/produkternas fullständiga pris att återbetalas (enligt vår returpolicy) inklusive kostnaden för standardleverans, men du ansvarar för arrangerandet och kostnaden för att returnera produkten/produkterna till oss.

Använd vår kostnadsfria returtjänst. Om du väljer det här alternativet kan du returnera produkterna gratis och produkternas fullständiga pris återbetalas (enligt vår returpolicy), men inte leveransavgifterna.

(i) Din ångerrätt enligt konsumentlagstiftningen (information, avbokning och ytterligare avgifter)

Förutom när det gäller personliga produkter, tillverkade enligt dina egna skräddarsydda specifikationer (enligt ovan), kan du säga upp ett avtal när som helst upp till 45 dagar (istället för den kortare 14-dagarsperioden som anges enligt konsumentlagstiftningen) efter att du fick produkterna eller, om beställningen levereras i flera paket, 45 dagar efter den dag då du mottog det sista paketet ("ångerperiod").

För att upphäva ett avtal måste du informera oss tydligt, helst:

 • via e-post på customercare@email.reebok.eu eller via telefon på +44 2045781092 och ange ditt namn, adress och beställningsreferens; eller
 • genom att fylla i och returnera avbokningsformuläret [infoga länk] som bifogas häri och skicka det till den adress som anges i formuläret.

Om du annullerar en beställning (eller en del av en beställning) under ångerperioden måste du returnera produkten/produkterna inom 15 dagar efter den dag då du meddelade oss om avbokningen och följa returpolicyn.

Om du upphäver ett avtal mellan oss inom ångerperioden på 45 dagar (se ovan) kommer vi att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och senast inom 15 dagar efter den dag då vi meddelats om din avsikt att upphäva. Återbetalningen kommer att krediteras till den ursprungliga betalningsmetod som användes för köpet, om inget annat överenskommits och förutsatt att du inte åtar dig några kostnader till följd av återbetalningen.

Vi kommer att återbetala det fullständiga priset för produkten/produkterna (med förbehåll för eventuella avdrag som vi har rätt att göra i händelse av att produkten/produkterna har använts eller skadats), inklusive kostnaden för standardleverans (om möjligt enligt den lokala konsumentlagstiftningen och såvida du inte befinner dig i en situation enligt avsnittet ”Gratis upphämtning av returer”). Vi kommer dock inte att återbetala kostnader för att returnera produkten/produkterna till oss, och du är ansvarig för dessa kostnader. Vi kommer att återbetala den summa pengar som erhållits från dig med samma metod som du ursprungligen använde för att betala för ditt köp, om inte annat avtalats.

 

(ii) Gratis hämtning av returer 

Vi erbjuder en gratis insamlingstjänst eller avlämning på transportörens plats (som anges bättre nedan) till alla kunder för produkter som ska returneras, förutom i samband med vissa typer av produkter som anges i returpolicyn. Du har 30 dagar på dig att annullera beställningen av produkter från den tidpunkt då du mottog beställningen. Observera att vi endast kan hämta returer eller erbjuda avlämning från samma land som din beställning levererades till.

[Gör så här för att påbörja en retur:

1.               Gå till Beställningar & returer om du har ett konto. Om du gjorde din beställning som gäst anger du dina uppgifter om gästbeställning här.

2.           Hitta beställningen du vill returnera och klicka på ”Påbörja retur”.

3.            Välj vara och anledning till retur.

Du kan returnera dina varor på två sätt. Beroende på var du befinner dig kommer en alltid att vara tillgänglig:

1.               Returnera kostnadsfritt hos ett inlämningsställe nära dig – ta returen till inlämningsstället för kurir.

2.               Boka en kostnadsfri returupphämtning – välj upphämtningsadress och antal paket, boka upphämtningsdatum, lämplig tid och klicka på Boka upphämtning.

Förbered din retur:

1.       Placera varan i förpackningen – glöm inte alla märkeslådor, dustbags eller fodral. Om du inte längre har samma ytterlåda kan du använda en annan liknande

2.       Skriv ut och fäst returetiketten på utsidan av kartongen.

3.       Om en retursedel också har genererats tillsammans med returetiketten fäster du den på utsidan av paketet

4.       Ge fraktsedeln till kuriren. Notera fraktnumret för att spåra din retur.

Be kuriren skanna etiketten och ge dig bevishandlingen så att du kan spåra din retur.

.

ELLER

 

Gör så här för att påbörja en retur:

1.          Om du har ett konto, gå till Mitt konto > Beställningar och returer där du kan initiera en retur, beroende på din beställningsstatus. Om du gjorde din beställning som gäst anger du dina uppgifter (beställningsnummer och e-postadressen som används) i vårt avsedda område för gästbeställningar för att returnera din beställning.

2.               Hitta beställningen du vill returnera och klicka på ”Påbörja retur”.

3            Välj vara/varor du vill returnera, anledning till retur och antal kartonger du kommer att använda.

4.          Välj returmetod: avlämning eller upphämtning (beroende på din plats är upphämtning eventuellt inte tillgänglig).

4.1        Om metoden är avlämning: ta ditt paket till en av kurirens avlämningsplatser nära dig, kostnadsfritt (för lista över kurirer, se sidan där din retur bekräftats eller den returbekräftelse som skickats via e-post).

4.1.1 Förbered din retur:

-            Placera den vara/ de varor du vill returnera i förpackningen – glöm inte märkeslådor, dustbags eller fodral. Om du inte längre har samma ytterlåda kan du använda en annan liknande

-            Skriv ut din returetikett (om din upphämtningsadress ligger utanför EU, skriv ut och signera retursedeln.)

-            Försegla förpackningen (förpackningarna) och fäst avsedd etikett på utsidan.

-            Ta med dina paket till inlämningsstället och överlämna retursedeln (vid behov).

-            Be kuriren skanna etiketten och ge dig bevishandlingen så att du kan spåra din retur.

4.2        Om metoden är upphämtning: Välj upphämtningsadress, boka upphämtningsdatum och lämplig tid, och klicka på ”Boka retur”.

4.2.1 Förbered din retur:

-            Placera den vara/ de varor du vill returnera i förpackningen – glöm inte märkeslådor, dustbags eller fodral. Om du inte längre har samma ytterlåda kan du använda en annan liknande

-            Skriv ut din returetikett (om din upphämtningsadress ligger utanför EU, skriv ut och signera retursedeln.)

-            Fäst avsedd etikett på utsidan.

-            Lämna paketet/paketen öppet så att kuriren kan kontrollera och lämna över retursedeln (vid behov).

Besök vår Retursida för mer information.]

 

Felaktiga produkter

Om någon produkt du beställer är skadad eller felaktig när den levereras till dig, eller alternativt har blivit felaktig, kan du ha en eller flera rättsliga åtgärder tillgängliga för dig, beroende på när du gjorde oss medvetna om problemet, i enlighet med dina juridiska rättigheter. Om du anser att en produkt har levererats skadad eller felaktig, alternativt har blivit felaktig, bör du informera oss så snart som möjligt, helst skriftligt, med namn, adress och beställningsreferens. Ingenting i det här avsnittet påverkar dina juridiska rättigheter.

 

Produktinformation

Även om vi har vidtagit rimliga åtgärder för att avbilda produkter så exakt som möjligt genom fotografier och andra bilder som visas på webbplatsen, kommer detaljerna (såsom färg, mönster och textur, etc.) som du ser på skärmen att bero på din bildskärm och kanske inte exakt återspegla de faktiska detaljerna för en produkt när du tar emot den.

All information på webbplatsen angående storlek på produkter anges endast som vägledning. Om du är osäker på storleken på någon produkt du önskar rekommenderar vi att du kontaktar oss innan du gör en beställning (se Kontakta oss).

 

Vad du får göra

Du får endast använda webbplatsen för icke-kommersiellt bruk och endast i enlighet med dessa villkor. Du kan hämta och visa innehåll från webbplatsen på en datorskärm, skriva ut och kopiera enskilda sidor och, med förbehåll för nästa avsnitt, lagra sådana sidor i elektronisk form. Ytterligare villkor kan också gälla vissa funktioner, delar eller innehåll på webbplatsen och kommer i så fall att visas på skärmen eller via länken.

 

Vad du inte får göra

Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor, har du inte rätt att:

 • ”skrapa” innehåll eller lagra innehåll från webbplatsen på en server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk eller skapa en elektronisk databas genom att systematiskt ladda ner och lagra allt innehåll från webbplatsen;
 • ta bort eller ändra något innehåll från webbplatsen eller försöka kringgå säkerheten eller störa den korrekta funktionen av webbplatsen eller de servrar som den finns på; eller
 • skapa länkar till webbplatsen från någon annan webbplats, utan vårt skriftliga medgivande i förväg, även om du kan länka från en webbplats som drivs av dig, förutsatt att länken inte är vilseledande eller missvisande och rättvist anger sin destination, att du inte anger att vi stöder dig, din webbplats eller några produkter eller tjänster du erbjuder eller länkar till (och att du inte ramar in eller replikerar) webbplatsens hemsida, och att den länkade webbplatsen inte innehåller något olagligt, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent, vulgärt, oanständigt, stötande eller något som gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

Du får endast använda webbplatsen, och allt material tillgängligt från webbplatsen, för lagliga ändamål (som följer alla tillämpliga lagar och förordningar) på ett ansvarsfullt sätt och på ett sätt som inte kan skada vårt eller något av våra dotterbolags namn eller rykte.

Alla rättigheter som beviljats dig under dessa villkor upphör omedelbart i händelse av att du bryter mot något av dem.

 

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen (inklusive text, grafik, programvara, fotografier och andra bilder, videor, ljud, varumärken och logotyper) ägs av FARFTECH, NGG eller våra licensgivare. Förutom vad som uttryckligen anges häri ger ingenting i dessa villkor dig några rättigheter med avseende på någon immateriell egendom som ägs av oss eller våra licensgivare, och du bekräftar att du inte förvärvar några äganderättigheter genom att ladda ner innehåll från webbplatsen. Om du skriver ut, kopierar eller lagrar sidor från webbplatsen (endast i enlighet med dessa villkor) måste du säkerställa att alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter som finns i det ursprungliga innehållet reproduceras.

 

Innehåll

Vi kan ibland komma att ändra formatet och innehållet på webbplatsen. Du samtycker till att din användning av webbplatsen är ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”. 

Även om vi försöker säkerställa att all information som finns på webbplatsen (förutom allt användargenererat innehåll) är korrekt, är den inte avsedd att betraktas som en myndighet eller för att ge rådgivning. Du bör kontrollera med oss eller den relevanta informationskällan innan du agerar utifrån sådan information.

Vi kan inte garantera att något innehåll på webbplatsen är fritt från virus och/eller annan kod som kan ha kontaminerande eller destruktiva element. Det är ditt ansvar att implementera lämpliga IT-säkerhetsgarantier (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) för att tillgodose dina specifika krav på innehållets säkerhet och tillförlitlighet.

 

Externa länkar

Webbplatsen kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser, som i sin tur kan innehålla länkar till tredje parters erbjudanden och kampanjer. Vi inkluderar dessa för att ge dig tillgång till information, produkter eller tjänster som du kan tycka är användbara eller intressanta. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller för något som tillhandahålls av dem, och garanterar inte att de kommer att vara kontinuerligt tillgängliga. Det faktum att vi inkluderar länkar till sådana externa webbplatser innebär inte något stöd för eller koppling till deras operatörer eller representanter.

 

Vårt ansvar

Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller utesluta vårt ansvar gentemot dig:

 • för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet;
 • för bedräglig felaktig framställning;
 • för brott mot villkor som antyds av konsumentlagstiftningen och som, genom obligatoriska lagbestämmelser, inte får begränsas eller uteslutas;
 • för grov vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel;
 • för något annat ansvar som enligt lag inte får begränsas eller uteslutas.

Vi kommer inte att hållas ansvariga eller skyldiga för eventuellt misslyckande att fullgöra, eller försening i utförande av, någon av våra skyldigheter enligt något avtal som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll (”Force Majeure-händelse”).

Om Force Majeure-händelsen påverkar leveransen av produkten/produkterna kommer ett nytt leveransdatum att arrangeras när Force Majeure-händelsen har upphört. Du kan säga upp avtalet om det inträffar en Force Majeure-händelse och du inte längre är villig att ta emot produkter genom att utöva din ångerrätt. Vi kan endast säga upp avtalet om Force Majeure-händelsen varar under en period på mer än [] dagar.

 

Allmänt

Du får inte överföra eller överlåta någon eller samtliga av dina rättigheter eller skyldigheter enligt något avtal.

Alla meddelanden som du skickar till oss måste skickas skriftligen till den adress som anges i slutet av dessa villkor. Vi kan skicka meddelanden antingen till den e-postadress eller till den postadress du uppger till oss när du gör en beställning.

Om vi misslyckas med att tillämpa någon av våra rättigheter leder detta inte till ett avstående från den rättigheten.

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara omöjlig att verkställa ska alla andra bestämmelser förbli opåverkade.

Dessa villkor får inte ändras utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Dessa villkor och alla handlingar som det uttryckligen hänvisas till i dem representerar hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till föremålet för alla avtal.

 

Dessa villkor samt avtalen regleras av italiensk lag, och du samtycker till att alla tvister mellan dig och oss angående dem eller något avtal endast kommer att behandlas av domstolen i den stad där du har din bostad eller hemvist och som har exklusiv jurisdiktion, förutsatt att, om du inte är bosatt i Italien, du kan utnyttja de mer gynnsamma obligatoriska lagbestämmelser som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort.

Med undantag för det föregående, om ett klagomål lämnas in till NGG men tvisten inte kan lösas, kommer NGG att tillhandahålla information om det eller de organ för alternativ tvistlösning (ADR) för utomrättslig lösning av tvister angående skyldigheter som härrör från ett avtal som ingås enligt dessa villkor. NGG informerar dig också om att en europeisk plattform för onlinelösning av konsumenttvister (så kallad ODR-plattform) har etablerats. ODR-plattformen kan konsulteras på följande adress: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Genom ODR-plattformen kan konsumentanvändaren konsultera listan över ADR-organ, hitta länken till var och en av deras webbplatser och inleda ett webbaserat tvistlösningsförfarande där han/hon är involverad. Om du är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än den där NGG har sitt säte kan du dessutom ha tillgång, för alla tvister som rör tillämpningen, genomförandet och tolkningen av dessa villkor, till det europeiska förfarande som fastställts för små fordringar, genom rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007, förutsatt att värdet av tvisten inte överstiger 5 000,00 euro exklusive räntor, avgifter och kostnader. Texten till förordningen finns på www.eur-lex.europa.eu.

 

Kontakta oss

Skicka in alla frågor du har om dessa villkor, en beställning som du har gjort eller beställningar i allmänhet via e-post till customercare@reebok.eu, per telefon på +44 2045781092 mellan kl. 9.00 och 18.00 (centraleuropeisk tid, CET), måndag till fredag, eller skriv till oss på:

     NGG Beta S.r.l., Via Turati 12, 20121, Milano (MI), Italien, till [kundtjänst]

 

Återkallelseformulär

 

Till

NGG Beta S.r.l.     

Via Turati 12, 20121 

20121 – Milano (MI), Italien

[customercare@reebok.eu]

Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* avbokar mitt/vårt* köpeavtal för följande varor* / för tillhandahållande av följande tjänst*:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Beställdes den* / mottogs den*: ………………………………………..

Namn konsument(er): ………………………………………….

Adress konsument(er): …………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Underskrift konsument(er) (endast om detta formulär skickas i papperform): …………………………………………

Datum: …………………………………

*Radera vid behov