Ga naar de inhoudGa naar de voettekst
Klantenservice

REEBOK EU

 

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website en de aankoop van Producten van Reebok

 

Inleiding

In deze algemene voorwaarden (samen met de informatie en het beleid op de Help-pagina's op de website en alle andere documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen) (Algemene voorwaarden) worden de wettelijke bepalingen uiteengezet die van toepassing zijn op: (a) uw gebruik van de website http://www.reebok.eu/nl-nl/ en elke door of namens ons ontwikkelde applicatie voor mobiele apparaten of computers (samen de "Website" of "Site"); en (b) uw aankoop van Producten, op voorwaarde dat u wordt beschouwd als "consument" zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2011/83 van 25 oktober 2011, zoals van tijd tot tijd omgezet in nationaal recht (samen met Richtlijn 2019/771 van 20 mei 2019, Richtlijn 85/374 van 25 juli 1985 en, in het algemeen, de EU-wetgeving ten behoeve van consumenten zoals die van tijd tot tijd in nationaal recht wordt omgezet, de zogenaamde "Consumentenwetgeving"),  van NGG Beta S.r.l. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12570860960, btw-nummer 12570860960, met hoofdkantoor te Via Turati 12, 20121, Milaan (MI) (NGG, wij, ons en onze); alsmede de aankoopdiensten zoals hieronder nader uiteengezet in het artikel "Werking van de Website en levering van Diensten" (Dienst(en)) die worden geleverd door Farfetch Platform Solutions Limited (Farfetch) – (ondernemingsnummer 10994099, btw-nummer GB 204 0769 35, met hoofdkantoor te The Bower, 211 Old Street, London EC1V 9NR, Verenigd Koninkrijk, zoals hieronder nader uiteengezet in het artikel "Werking van de Website en Diensten en Producten".

Uw aankoop van de op de Site aangeboden Producten van het merk "Reebok" (Product(en)) is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en door een Product te bestellen, erkent u deze voorwaarden zorgvuldig te hebben gelezen en stemt u ermee in aan deze voorwaarden gebonden te zijn. 

Alvorens u de Site gebruikt, dient u een exemplaar van deze Algemene voorwaarden af te drukken en/of op te slaan voor eventuele naslag in de toekomst. Het gebruik van uw persoonlijke informatie die u aan of via de Site verstrekt, wordt beheerst door ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door ze op de Site aan te passen, hoewel een dergelijke wijziging geen invloed zal hebben op een bestelling die u reeds bij ons hebt geplaatst. De publicatiedatum van de bijgewerkte Algemene voorwaarden wordt beschouwd als de ingangsdatum ervan. Controleer in elk geval telkens wanneer u inlogt en/of de Site gebruikt of er updates en/of wijzigingen zijn geïmplementeerd.

 

Toegang tot de Site

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur (computer, laptop, netbook, notebook, tablet of ander mobiel apparaat) voldoet aan alle noodzakelijke technische specificaties benodigd om de Site te bezoeken en te gebruiken, en compatibel is met de Site.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Site, of de gehele Site, beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. U dient ervoor te zorgen dat alle registratiegegevens die u verstrekt juist zijn. Indien u inloggegevens (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord of een andere identificatiemethode) kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet aan anderen bekend te maken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden middels uw inloggegevens en u dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik of andere beveiligingsinbreuk waarvan u op de hoogte bent. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment inloggegevens te deactiveren indien u naar ons oordeel niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of indien gegevens die u verstrekt voor de registratie als gebruiker onjuist blijken te zijn.

 

Werking van de Website en Diensten en Producten  

 

Werking van de Website en levering van Diensten

De website is eigendom van NGG, die de exploitatie van bepaalde aspecten van de Website aan Farfetch heeft uitbesteed. Derhalve levert en/of koopt Farfetch bepaalde diensten namens NGG om het gebruik van de Website mogelijk te maken en u in staat te stellen Producten op de website te zoeken en van NGG te kopen. Dergelijke Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, betalingsverwerking, klantenservice, hosting en bezorging.      

Farfetch UK Limited verzorgt de Diensten in verband met betalingsverwerking. Farfetch UK Limited is een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met hoofdkantoor te The Bower, 211 Old Street, London EC1V 9NR, Verenigd Koninkrijk. Het geregistreerde ondernemingsnummer is 10994099 en het btw-nummer is GB 204 0769 35.      De bezorgingslogistiek aan u, de klant, wordt door Farfetch verzorgd, en als zodanig gaat u een contract aan voor bezorgdiensten van Farfetch te 211 Old Street, London EC1V 9NR, Verenigd Koninkrijk. Farfetch kan voor deze Diensten kosten in rekening brengen die voorafgaand aan het afrekenen en uw aankoop van de producten worden getoond.

 

Producten

De Producten zijn eigendom van, en worden verkocht op de Website door, NGG. NGG doet haar best om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de Producten en hun belangrijkste kenmerken te verstrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle beschrijvingen volledig nauwkeurig, compleet of foutloos zijn. De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij proberen de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computerscherm een nauwkeurige representatie is van de kleur van de Producten.

De beschikbaarheid van Producten kan beperkt zijn en wij behouden ons het recht voor om, te allen tijde, Producten in de verkoop te wijzigen, al zullen wijzigingen geen invloed hebben op bestellingen waarvoor wij u reeds een Verzendbevestiging hebben gestuurd [dit werkt alleen als de overeenkomst is aangegaan door middel van de Verzendbevestiging].

Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot Producten die defect zijn of niet voldoen aan de beschrijving. Deze rechten worden hieronder nader uiteengezet in het artikel "Retourprocedure en wettelijke conformiteitsgarantie".

De verkochte Producten worden uitsluitend geleverd voor uw huishoudelijk en privégebruik; u mag uitsluitend optreden als "consument" zoals gedefinieerd in de Consumentenwetgeving. U stemt ermee in dat u de Producten niet zult gebruiken voor commerciële, ambachtelijke of wederverkoopdoeleinden.

Noch NGG noch Farfetch is aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van business, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, behalve als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of in het geval dat een dergelijke beperking verboden is door dwingende bepalingen van toepasselijke wetgeving [Volgens Nederlands recht is het niet mogelijk om aansprakelijkheid jegens consumenten uit te sluiten, voor Nederland is het de voorkeur om dit deel te verwijderen, omdat alleen het vermelden dat dit niet van toepassing is waar het wettelijk verboden is, mogelijk niet in overeenstemming is met de transparantievereisten]. 

 

Bestellen en beschikbaarheid

Producten kunnen worden besteld door te klikken op de artikelen die u wilt kopen en vervolgens de aanwijzingen te volgen die op het scherm verschijnen. Voordat u uw bestelling bij ons plaatst door op de knop "Nu betalen" op de afrekenpagina te klikken, kunt u tijdens het afrekenproces uw bestelling controleren en eventuele invoerfouten corrigeren door de inhoud van de verschillende velden en vakken (d.w.z. bezorgadres, factuuradres, betaalmethode, verzendmethode, enz.) te wijzigen. 

Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail van ons waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen en waarin wij het referentienummer van de bestelling en de informatie onder punt (b) hieronder (de "Orderbevestiging") aan u verstrekken. 

 

De ontvangst van een Orderbevestiging betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd en dat er een contract tussen ons is gesloten. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product te kopen. [Houd er rekening mee dat dit voldoende duidelijk moet worden gemaakt bij het bestellen van een product, anders werkt dit mogelijk niet zoals bedoeld (d.w.z. een overeenkomst kan al eerder in werking treden)

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Wij zijn niet verplicht uw bestelling te aanvaarden en kunnen, naar eigen goeddunken, elke bestelling weigeren door u schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval dat een of meer Producten niet meer beschikbaar/voorradig is (zijn) (aangezien de Website mogelijk niet tijdig wordt bijgewerkt, mede als gevolg van gelijktijdige aankopen) zonder dat wij gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding of onkosten buiten de terugbetaling van enig door u betaald bedrag met betrekking tot de geweigerde/niet-geaccepteerde bestelling of het beëindigde contract.      

Daarentegen erkent u dat u, door op de knop "Nu betalen" te klikken, een verplichting aangaat om voor een of meer Producten te betalen. Wanneer wij uw bestelling accepteren, bevestigen wij dergelijke aanvaarding door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het Product is verzonden (Verzendbevestiging). De betaling van de bestelling vindt plaats op het moment van de Orderbevestiging.

Er wordt echter van uitgegaan dat: (a) wij u onverwijld onze Verzendbevestiging sturen en, in ieder geval, indien de Verzendbevestiging niet binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van de bestelling aan u wordt verzonden, de bestelling als niet aanvaard wordt beschouwd en (b) in het geval dat een bestelling niet wordt aanvaard of wordt geannuleerd, wij u terugbetalen.      In elk geval zal de terugbetaling u per e-mail worden meegedeeld en binnen de kortst mogelijke tijd worden voldaan via de betalingsmethode die voor de oorspronkelijke aankoop werd gebruikt; houd er in dit verband rekening mee dat het moment van deze terugbetaling kan worden beïnvloed door de derde partij die u voor de desbetreffende aankoop hebt gekozen.  

Het contract tussen u en ons inzake het (de) bestelde Product(en) (Contract) komt pas tot stand wanneer wij u de Verzendbevestiging sturen. Na het aangaan van het Contract zijn wij wettelijk verplicht u de in het Contract overeengekomen goederen te leveren, met dien verstande dat:

 1. u (i) de Algemene voorwaarden dient te aanvaarden om de Producten te kopen. Indien u deze Algemene voorwaarden niet aanvaardt, kunt u geen aankopen doen op de Site; en (ii) u dient minstens 16 jaar te zijn (of een andere leeftijd die door de toepasselijke wetgeving wordt vereist om een Contract met ons aan te gaan);
 2. voordat u gebonden bent door het Contract zoals hierboven beschreven, verstrekken wij een overzicht van (i) de belangrijkste kenmerken van het gekochte Product, (ii) de gegevens van NGG (inclusief geografisch adres en contactgegevens waarmee u contact kunt opnemen met NGG en de Klantenservice om hulp te vragen en/of klachten in te dienen), (iii) de prijs (inclusief belastingen, verzendkosten en eventuele bijkomende kosten), (iv) de betaalmethoden en -middelen, bezorgmethode en de datum waarop wij de Producten bezorgen, (v) het herroepingsrecht en hoe u zich erop kunt beroepen en (vi) een herinnering betreffende de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.  

Het Contract heeft alleen betrekking op een of meer Producten waarvan wij de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. Wij zijn niet verplicht een of meer andere Producten te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van een of meer van dergelijke Producten is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.  

Het Contract is beschikbaar in het Engels of in andere talen van de EU (afhankelijk van de keuze die u hebt gemaakt). De klantenservice kan met gebruikers communiceren in het Engels of in andere talen van de EU, zoals nader uiteengezet op deze pagina.

[Dit werkt alleen op voorwaarde dat de taal van de website waarop de producten worden gekocht in het Engels is en niet in het Nederlands (sindsdien kan worden gesteld dat een consument ook in het Nederlands moet kunnen communiceren, hoewel dit naar Nederlands recht nog een beetje een grijs gebied is) Klantenservice kan communiceren met gebruikers in het Engels [zie vorige opmerking] of andere talen van de EU zoals beter vermeld op deze pagina.

Pre-orders 

Als u een Product vooraf bestelt, wordt u op een wachtlijst geplaatst waardoor u voorrang krijgt wanneer het Product beschikbaar wordt. De betaling voor voorbestellingen wordt gedaan op het moment van de voorbestelling en is onderworpen aan onze gebruikelijke fraudecontroles. Alle vooraf bestelde Producten hebben een geschatte verzenddatum die aangeeft wanneer de Producten vanuit het magazijn worden verzonden. In geval van vertraging ten aanzien van de geschatte verzenddatum, of annulering van de voorbestelling door het merk, hebt u recht op een volledige terugbetaling (terugbetalingen worden binnen de kortst mogelijke tijd voldaan via de betalingsmethode die voor de oorspronkelijke aankoop werd gebruikt; houd er in dit verband rekening mee dat het moment van deze terugbetaling kan worden beïnvloed door de derde partij die u voor de desbetreffende aankoop hebt gekozen). Het merk is niet aansprakelijk [zie voorgaande opmerking, onder het Nederlandse recht kan aansprakelijkheid niet worden uitgesloten] voor een dergelijke vertraging of annulering. Indien een bestelling zowel beschikbare als vooraf bestelde Producten omvat, worden de beschikbare Producten eerst bezorgd. Zodra u uw vooraf bestelde Product hebt ontvangen, is ons standaard retourbeleid van toepassing.

 

Bezorging

Uw bestelling wordt uitgevoerd op de in de Verzendbevestiging vermelde bezorgdatum of, indien geen bezorgdatum is vermeld, binnen 30 dagen na de datum van de Verzendbevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.  

Uw bestelling wordt bezorgd op het bezorgadres dat u bij uw bestelling opgeeft.

Als uw bezorgadres geografisch afgelegen is, bijvoorbeeld bepaalde afgelegen eilanden of andere geïsoleerde locaties, is het mogelijk dat wij daar niet kunnen bezorgen. Als dat het geval is, brengen wij u daarvan op de hoogte voordat wij uw bestelling accepteren. Wij behouden ons het recht voor om niet te bezorgen in landen die verboden zijn door toepasselijke exportwetten of waar embargo's of sancties gelden. Bestellingen kunnen niet worden bezorgd aan postbussen of soortgelijke adressen.  

Producten die deel uitmaken van dezelfde bestelling kunnen niet op verschillende adressen worden bezorgd.

Bezorgingen worden uitgevoerd door onze vertrouwde koerier en vinden meestal tussen 8.00 en 17.00 uur plaats op maandag tot en met zaterdag (of andere normale werkdagen in landen die geen westers werkweekpatroon volgen), met uitzondering van officiële feestdagen. Het is niet mogelijk om een precies tijdstip vast te stellen waarop een bezorging plaatsvindt. Houd er rekening mee dat de koerier kan eisen dat er voor bezorgingen wordt getekend. 

Indien u Producten bestelt voor internationale bezorging, kunnen deze worden geopend en gecontroleerd door de douaneautoriteiten en worden onderworpen aan invoerrechten en -belastingen die worden geheven wanneer de bezorging de gespecificeerde bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en -belastingen. Wij hebben geen controle over deze kosten en kunnen de hoogte ervan niet voorspellen. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat u uw bestelling plaatst. Als u een artikel terugstuurt, worden de invoerrechten terugbetaald indien deze in de oorspronkelijke aankoopprijs waren inbegrepen. Indien deze niet waren inbegrepen, moet u de invoerrechten rechtstreeks bij uw plaatselijke douanekantoor terugvorderen.

Houd er ook rekening mee dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor een of meer Producten bestemd zijn, dient na te leven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van dergelijke wetgeving door u.

Indien de bezorging van de gekochte Producten niet of te laat plaatsvindt, kunt u een klacht indienen bij onze klantenservice. Wij zullen de klacht onderzoeken en met u een aanvullende bezorgtermijn afspreken. Indien de bezorging niet plaatsvindt binnen deze aanvullende bezorgtermijn en indien de gemiste of te late bezorging aan ons te wijten is en niet te wijten is aan een geval van Overmacht of in ieder geval aan omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, onverminderd uw mogelijkheid om gebruik te maken van de reguliere bescherming waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, met inbegrip van het recht om het Contract te beëindigen, zullen wij u het totale betaalde bedrag, inclusief aankoopprijs, verzend- en eventuele andere bijkomende kosten, onmiddellijk, en in ieder geval binnen 15 dagen vanaf de dag waarop het resultaat van de klacht aan u is meegedeeld, terugbetalen.

Het bedrag van de terugbetaling wordt per e-mail meegedeeld en voldaan via de betalingsmethode die de gebruiker voor de oorspronkelijke aankoop heeft gebruikt.  

 

Risico en eigendom

Onder bepaalde omstandigheden kan onze bezorgpartner u optionele diensten aanbieden bij de bezorging van uw bestelling, zoals: (a) bezorging zonder handtekening: afzien van de verplichting om te tekenen voor de bezorging; (b) achterlaten bij de buren, receptie of beveiliging: de bezorging omleiden naar de omwonenden, receptie of beveiliging; (c) een nieuwe bezorgdatum plannen: een bezorgdatum kiezen die u het beste uitkomt; en/of (d) omleiden naar een afhaalpunt: uw bestelling ophalen bij een afhaalpunt in de buurt. Door een van deze diensten te selecteren, inclusief eventuele standaardvoorkeuren die u afzonderlijk bij onze bezorgpartner hebt geselecteerd, erkent u en stemt u ermee in dat NGG en Farfetch geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen [zie voorgaande opmerking in relatie tot het uitsluiten van aansprakelijkheid] voor enig verlies of schade voortvloeiend uit dergelijke bezorgmethoden. Indien uw bezorgadres in de VS is gelegen, geldt dit ook als onze bezorgpartner uw pakket buiten achterlaat omdat u niet thuis was. 

 

Prijs en betaling

De prijs van Producten is zoals deze van tijd tot tijd op de Site wordt vermeld in [Euro (€)] of andere valuta, afhankelijk van het land waarnaar u uw bestelling wilt verzenden, zoals nader uiteengezet op deze pagina.

 

De prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing) maar exclusief bezorgkosten, die automatisch worden toegevoegd (tegen de getoonde kosten) aan het totaal verschuldigde bedrag wanneer u de artikelen in uw winkelmandje bekijkt en de door u gekozen andere bezorgmethode selecteert, en die in ieder geval overzichtelijk aan u worden getoond voordat u het Contract sluit.

De prijzen en bezorgkosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd, al zijn dergelijke wijzigingen niet van invloed op bestellingen waarvoor wij u reeds een Verzendbevestiging hebben gestuurd.

De Site bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige prijzen van Producten die op de Site staan vermeld fouten bevatten. Als onderdeel van onze verzendprocedures controleren wij normaliter alle prijzen, zodat wij u, wanneer de correcte prijs van een Product lager is dan de door ons vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de op de Site vermelde prijs, zullen wij normaliter, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen voor instructies alvorens het Product te verzenden of uw bestelling weigeren en u hiervan op de hoogte stellen. Het bovenstaande gaat echter vooraf aan de aanvaarding van de bestelling door NGG. Alle bestellingen dienen te worden betaald op de afrekenpagina met een aanvaardbare betaalmethode, zoals uiteengezet op de afrekenpagina. Wij accepteren betalingen via creditcards en debetkaarten van de meeste grote maatschappijen.  

U dient zich ervan bewust te zijn dat online betalingstransacties onderworpen zijn aan validatiecontroles door uw kaartverstrekker en dat wij niet verantwoordelijk zijn wanneer uw kaartverstrekker weigert de betaling te autoriseren, om welke reden dan ook. Wij voeren ook een standaard pre-autorisatiecontrole uit op de door u gekozen betaalmethode en Producten worden niet verzonden voordat deze pre-autorisatiecontrole is voltooid. Houd er rekening mee dat uw kaartverstrekker mogelijk online administratie- of verwerkingskosten in rekening brengt. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Van tijd tot tijd kunnen wij aanbiedingen doen waarbij wij kortingscodes uitgeven. Deze codes kunnen worden gebruikt als gedeeltelijke betaling van de prijs van een of meer online bestelde Producten, met inachtneming van de voorwaarden waaronder ze zijn uitgegeven (zoals aangegeven in onze desbetreffende promotie waarvan u de code hebt gekregen). Kortingscodes kunnen slechts eenmaal, uitsluitend tijdens de vermelde geldigheidsperiode en uitsluitend voor een of meer vermelde Producten worden gebruikt. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.     

     

Retourbeleid  

Geretourneerde Producten moeten voldoen aan ons onderstaande retourbeleid.

U bent wettelijk verplicht redelijke zorg te dragen voor de producten terwijl ze in uw bezit zijn en u dient ze terug te sturen in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen (behalve in zoverre die redelijkerwijs noodzakelijk is om ze te onderzoeken). Dit omvat de volgende richtlijnen:

 • Producten dienen ongedragen (anders dan om te passen), ongewassen, onbeschadigd en ongebruikt met de originele labels te worden geretourneerd;
 • schoeisel en accessoires dienen te worden teruggestuurd in de meegeleverde originele dozen en in een beschermende verzenddoos;
 • als het product is voorzien van een beveiligingslabel, dient dit erop te blijven zitten;
 • sokken en ondergoed mogen alleen worden teruggestuurd indien ze ongeopend in de originele verpakking zitten; en
 • lingerie en zwemkleding mogen alleen worden gepast over uw eigen ondergoed.  

Indien u de bovenstaande verplichtingen (inclusief de retourvoorwaarden) niet nakomt, kunnen wij van de terugbetaling een bedrag aftrekken dat de verminderde waarde van een of meer Producten weerspiegelt, tot de volledige prijs van een of meer van de Producten.

 • U kunt een contract voor de levering van Producten die zijn gepersonaliseerd of op maat zijn gemaakt volgens uw eigen specificaties niet annuleren/intrekken, tenzij dergelijke Producten beschadigd of defect aan u zijn bezorgd of verkeerd zijn bezorgd (zie Retourzendingen en terugbetalingen voor Producten op maat hieronder voor meer informatie);

 

Bijzondere bepalingen betreffende Producten op maat

U mag aan NGG teneinde de Producten te personaliseren geen enkel teken, handelsmerk, logo, naam, beeld of gegevens van welke aard dan ook verstrekken die inbreuk maken op rechten van derden en u verbindt zich ertoe NGG te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen die door derden zouden kunnen worden ingesteld met betrekking tot de schending van dergelijke rechten van derden.  

 

Retourzendingen en terugbetalingen voor Producten op maat

Gezien de aard van gepersonaliseerde Producten en Producten voorzien van een monogram vinden retourzendingen, wijzigingen of annuleringen geheel naar ons goeddunken plaats. Hierbij houden wij rekening met de mate van aanpassing en personalisering en behouden wij ons tevens het recht voor om een tegoedbon aan te bieden in plaats van een geldelijke terugbetaling. Tegoedbonnen zijn 6 maanden geldig vanaf de verstrekkingsdatum. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Houd er rekening mee dat voor gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte producten een lange levertijd kan gelden, hoewel de betaling op het moment dat, of kort nadat, u uw bestelling plaatst en vóór de verzending in rekening wordt gebracht.

 

 Retourprocedure en wettelijke conformiteitsgarantie

Wij raden u aan Producten in hun oorspronkelijke verpakking te retourneren om de benodigde bescherming tijdens het vervoer te waarborgen. Instructies voor het retourneren van een of meer Producten vindt u op de Help-pagina's.

NGG is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de aangekochte Producten dat ten tijde van de bezorging van de goederen of binnen een periode van 2 (twee) jaar vanaf de bezorging van de goederen wordt aangetroffen.  

In dat geval hebt u het recht om producten zonder extra kosten te laten repareren of vervangen, indien (mede gelet op het aantal artikelen dat nog voor verkoop beschikbaar is) vervanging mogelijk is en indien de vervanging of reparatie niet buitensporig duur is voor NGG, rekening houdend met de waarde die het product zou hebben zonder het gebrek aan overeenstemming, de omvang van het gebrek en de haalbaarheid van een alternatieve oplossing zonder aanzienlijke overlast voor de consument.  

Anderzijds hebt u recht op een passende korting op de prijs of op ontbinding van het Contract.

Indien u de bestelling annuleert, zal NGG u het totaal betaalde bedrag terugbetalen, inclusief aankoopprijs en eventuele bijkomende kosten.  

   In geval van korting betaalt NGG u het verschil terug tussen het betaalde bedrag en het bedrag van de gereduceerde prijs. In elk geval zal de terugbetaling u per e-mail worden meegedeeld en binnen de kortst mogelijke tijd worden voldaan via de betalingsmethode die voor de oorspronkelijke aankoop werd gebruikt; houd er in dit verband rekening mee dat het moment van deze terugbetaling kan worden beïnvloed door de derde partij die u voor de desbetreffende aankoop hebt gekozen. 

Voor Producten die door u gerepareerd, gewijzigd of op welke wijze dan ook bewerkt zijn, vervalt de conformiteitsgarantie onder dit artikel. NGG is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant.

 

Herroepingsrecht: wanneer u een aankoop annuleert en Producten aan ons retourneert, hebt u twee opties tot uw beschikking:

 1. Uw recht om te annuleren is onderhevig aan de toepasselijke Consumentenwetgeving in het land waar u woont. Als u voor deze optie kiest, krijgt u de volledige prijs van een of meer Producten (met inachtneming van ons retourbeleid) en de kosten van de standaardbezorging terugbetaald, maar bent u aansprakelijk voor het regelen en de kosten van het retourneren van één of meer Producten naar ons. [dit moet duidelijk worden gemaakt op het moment dat het product wordt besteld om dit toepasbaar te laten zijn]

Maak gebruik van onze gratis ophaaldienst voor retourzendingen. Als u voor deze optie kiest, kunt u een of meer Producten gratis retourneren en krijgt u de volledige prijs van een of meer Producten terug (met inachtneming van ons Retourbeleid), maar niet de bezorgkosten.

 

(i) Uw recht op annulering krachtens de Consumentenwetgeving (informatie, annulering en bijkomende kosten)

Behalve met betrekking tot gepersonaliseerde of op maat gemaakte Producten (zoals hierboven uiteengezet), kunt u een Contract te allen tijde voordat uw bestelling wordt bezorgd en tot 45 dagen (in plaats van de kortere 14 dagen termijn verstrekt door de Consumentenwet) daarna vanaf de dag nadat u het Product of, indien u de bestelling in meerdere pakketten ontvangt, 45 dagen nadat u het laatste pakket hebt ontvangen ("Bedenktijd") annuleren.

Voor het annuleren van een Contract dient u ons duidelijk te informeren, bij voorkeur:

 • per e-mail aan customercare@reebok.eu of telefonisch in het Engels via +44 2045781092, onder vermelding van uw naam, adres en het referentienummer van uw bestelling; of
 • door het bijgevoegde annuleringsformulier in te vullen en terug te sturen naar het op het formulier vermelde adres.  

Als u een bestelling (of een deel van een bestelling) tijdens de Bedenktijd annuleert, dient u een of meer Producten binnen 15 dagen na de dag waarop u ons van de annulering in kennis hebt gesteld, te retourneren en uw verplichtingen uit hoofde van ons retourbeleid na te komen.

Als u een Contract tussen ons annuleert binnen de bedenktijd van 45 dagen (zie hierboven), verwerken wij de aan u verschuldigde terugbetaling zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving inzake uw annulering hebben ontvangen. De terugbetaling wordt voldaan via de betalingsmethode die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt, tenzij u anders bent overeengekomen en op voorwaarde dat de terugbetaling voor u geen kosten met zich meebrengt.  

Wij betalen de prijs van een of meer Producten volledig terug (met inachtneming van enige aftrek die wij mogen toepassen wegens uw gebruik van of schade aan een of meer Producten), inclusief de kosten van de standaard bezorging (indien mogelijk in overeenstemming met de plaatselijke Consumentenwetgeving en tenzij u zich niet in een situatie bevindt die onder artikel "Gratis ophaaldienst voor retourzendingen" valt. Echter betalen wij uw kosten voor het terugzenden van een of meer Producten naar ons niet terug: u bent verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Wij betalen het van u ontvangen geld terug via dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen, tenzij anders overeengekomen.

 

(ii) Gratis ophaaldienst voor retourzendingen 

Wij bieden een gratis ophaaldienst of afgifte bij de koerier (zoals hieronder nader uiteengezet) aan alle klanten voor Producten die u wilt retourneren, met uitzondering van bepaalde soorten Producten zoals uiteengezet in ons retourbeleid. Vanaf de ontvangst van uw bestelling hebt u 30 dagen om de bestelling van het Product te annuleren. Houd er rekening mee dat wij alleen retourzendingen kunnen ophalen of afgifte bij een koerier kunnen aanbieden in het land waar uw bestelling is bezorgd.  

Volg deze stappen om een retourzending te starten:

1. Indien u een account hebt, gaat u naar 'Mijn account' > 'Bestellingen & retourneren', waar u een retourzending kunt starten, afhankelijk van de status van uw artikel. Indien u uw bestelling als gast hebt geplaatst, voert u uw gegevens (bestelnummer en gebruikt e-mailadres) in op ons gastengedeelte om uw bestelling te retourneren.

2. Zoek de bestelling die u wilt retourneren en klik op 'Retourzending starten'.

3. Selecteer elk item dat u wilt retourneren, de reden voor de retourzending en het aantal dozen dat u gaat gebruiken.

4. Selecteer een retourmethode: afgeven bij afgiftepunt of ophalen per koerier (afhankelijk van uw locatie is het ophalen per koerier mogelijk niet beschikbaar).

 

Indien u uw retourzending wilt afgeven bij een afgiftepunt: geef uw pakket(ten) gratis af bij een van de afgiftepunten van de koerier bij u in de buurt (u kunt de lijst zien op de bevestigingspagina van de retournzending en in de bevestigingsmail).

Uw retourzending voorbereiden:

1. Plaats het artikel in de verpakking (vergeet geen merkdozen, stofzakken of omhulsels). Indien u niet meer over dezelfde buitendoos beschikt, kunt u deze vervangen door een andere soortgelijke doos.

2. Druk het retourlabel af (indien uw ophaaladres buiten de EU ligt, drukt u het retourdocument af en ondertekent u dit).

3. Verzegel de verpakking en bevestig het verzendlabel aan de buitenkant.

4. Breng uw pakket(ten) naar het afgiftepunt en overhandig het retourdocument (indien nodig).

5. Zorg ervoor dat de koerier het label scant en u het bewijsdocument geeft, zodat u uw retourzending kunt volgen.

 

OF

 

Indien u hebt gekozen voor ophalen per koerier: selecteer uw ophaaladres, een ophaaldatum en een geschikt tijdvak en klik op 'Retourzending boeken'.

Uw retourzending voorbereiden:

1. Plaats het artikel in de verpakking (vergeet geen merkdozen, stofzakken of omhulsels). Indien u niet meer over dezelfde buitendoos beschikt, kunt u deze vervangen door een andere soortgelijke doos.

2. Druk het retourlabel af (indien uw ophaaladres buiten de EU ligt, drukt u het retourdocument af en ondertekent u dit).

3.  Bevestig het verzendlabel aan de buitenkant.

4.  Laat uw pakket(ten) open, zodat de koerier deze kan controleren en overhandig het retourdocument (indien vereist).

 

Ga voor meer informatie naar onze retourpagina.

 

Defecte producten

Indien een door u besteld Product bij de bezorging aan u beschadigd of defect is of er een defect is ontstaan, hebt u een of meer rechtsmiddelen tot uw beschikking, afhankelijk van wanneer u ons op de hoogte stelt van het probleem, in overeenstemming met uw wettelijke rechten. Indien u van mening bent dat een Product beschadigd of defect is geleverd of er een defect is ontstaan, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur schriftelijk, onder vermelding van uw naam, adres en het referentienummer van uw bestelling. Niets in dit artikel doet afbreuk aan uw wettelijke rechten.

 

Productinformatie

Hoewel wij redelijke maatregelen hebben genomen om Producten zo nauwkeurig mogelijk af te beelden via de foto's en andere afbeeldingen op de Site, is de detaillering (zoals de kleur, het patroon, de textuur, enz.) die u op het scherm ziet afhankelijk van uw beeldscherm, waardoor deze mogelijk niet exact overeenkomt met de werkelijke detaillering van een Product wanneer u het ontvangt.

Alle informatie op de Site met betrekking tot de maat van Producten is slechts een leidraad. Indien u twijfelt over de maat van een Product dat u nodig hebt, raden wij u aan contact met ons op te nemen voordat u een bestelling plaatst (zie Contact opnemen).

 

Wat u is toegestaan 

U mag de Site uitsluitend gebruiken voor niet-commerciële doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U mag inhoud van de Site ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina's afdrukken en kopiëren en, met inachtneming van het hiernavolgende artikel, dergelijke pagina's in elektronische vorm opslaan. Aanvullende voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Site en worden, indien van toepassing, op het scherm weergegeven of zijn toegankelijk via een link.  

 

Wat u niet is toegestaan 

Behalve voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, is het u niet toegestaan om: 

 • inhoud van de Site te 'scrapen' of op te slaan op een server of ander opslagapparaat dat verbonden is met een netwerk of een elektronische database creëren door systematisch alle inhoud van de Site te downloaden en op te slaan; 
 • de inhoud van de Site te verwijderen of te wijzigen of te proberen de beveiliging te omzeilen of de goede werking van de Site of de servers waarop deze wordt gehost te verstoren; of  
 • zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming links naar de Site te plaatsen vanaf een andere website, hoewel u wel een link mag plaatsen vanaf een website die door u wordt beheerd, mits de link niet misleidend of bedrieglijk is en de bestemming ervan eerlijk wordt aangegeven, u niet impliceert dat wij u, uw website of producten of diensten die u aanbiedt, onderschrijven, u een link plaatst naar (en geen frame of replica maakt van) de startpagina van de Site en de gelinkte website geen inhoud bevat die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of aanstootgevend is of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

U mag de Site en alles wat via de Site beschikbaar is uitsluitend en op een verantwoordelijke manier gebruiken voor wettige doeleinden (met inachtneming van alle toepasselijke wetgeving en voorschriften) en niet op een manier die onze naam of reputatie of die van een van onze dochterondernemingen zou kunnen schaden.

Alle rechten die u onder deze algemene voorwaarden worden verleend, worden onmiddellijk beëindigd indien u een van deze voorwaarden schendt.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de site (waaronder teksten, grafieken, software, foto's en andere afbeeldingen, video's, geluiden, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van Farfetch, NGG of onze licentiegevers. Behalve zoals hier uitdrukkelijk uiteengezet, geeft niets in deze Algemene voorwaarden u enig recht op intellectueel eigendom van ons of onze licentiegevers en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door inhoud van de Site te downloaden. Indien u pagina's van de Site afdrukt, kopieert of opslaat (uitsluitend zoals toegestaan door deze Algemene voorwaarden), dient u ervoor te zorgen dat alle auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die in de oorspronkelijke inhoud zijn opgenomen, worden gereproduceerd.

 

Content

Wij kunnen de indeling en de content van de Site van tijd tot tijd wijzigen. U gaat ermee akkoord dat u de Site gebruikt 'as is' en 'as available'.    

Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op de Site (met uitzondering van door gebruikers gegenereerde inhoud) correct is, is deze niet bedoeld als autoriteit of advies waarop kan worden vertrouwd. U dient ons of de relevante informatiebron te raadplegen voordat u op basis van dergelijke informatie handelt. 

Wij kunnen niet garanderen en wij garanderen niet dat de inhoud van de Site vrij is van virussen en/of andere code die schadelijke of destructieve elementen kan bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om passende IT-beveiligingsmaatregelen te treffen (inclusief anti-virus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke eisen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de inhoud.

 

Externe links

De Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe sites, die links kunnen bevatten naar aanbiedingen en acties van derden. Wij nemen deze op om u toegang te geven tot informatie, producten of diensten die u mogelijk nuttig of interessant vindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze sites of voor hetgeen door hen wordt aangeboden en garanderen niet dat zij voortdurend beschikbaar zijn. Het feit dat wij links naar dergelijke externe sites opnemen, impliceert geen goedkeuring van, of associatie met, de exploitanten of promotors ervan.

 

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit:

 • voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • voor een bedrieglijke voorstelling van zaken;
 • voor schending van een door de Consumentenwetgeving geïmpliceerde en door dwingende wetsbepalingen niet te beperken of uit te sluiten voorwaarde;
 •  wegens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag;
 • voor elke andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of uitgesloten mag worden. 

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen onder een Contract wanneer dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle ("Overmacht").

Indien een geval van Overmacht betrekking heeft op de bezorging van Producten, wordt met u een nieuwe bezorgdatum afgesproken zodra de Overmacht wordt opgeheven. Indien er sprake is van Overmacht en u geen producten meer wilt ontvangen, kunt u het Contract beëindigen door het herroepingsrecht uit te oefenen. Wij kunnen het Contract uitsluitend beëindigen indien de Overmacht langer aanhoudt dan [• ] dagen.

 

Algemeen

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract niet overdragen of toewijzen.

Alle kennisgevingen van u aan ons dienen schriftelijk te worden gecommuniceerd aan het adres dat aan het einde van deze algemene voorwaarden staat vermeld. Wij kunnen u een kennisgeving sturen via het e-mailadres of postadres dat u ons bij het plaatsen van een bestelling verstrekt.

Als wij nalaten een van onze rechten af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht.  

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere bepalingen van kracht.

Van deze Algemene voorwaarden mag uitsluitend met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden afgeweken.

Deze Algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

 

Deze Algemene voorwaarden en de Contracten worden beheerst door Italiaans recht en u stemt ermee in dat elk geschil tussen u en ons met betrekking tot deze Algemene voorwaarden of een Contract uitsluitend wordt behandeld door de rechtbank van de plaats waar u uw woont of verblijft, welke exclusieve jurisdictie heeft, op voorwaarde dat, indien u niet in Italië woont, u een beroep kunt doen op gunstigere dwingende bepalingen van het recht dat van kracht is in het land waar u woont. [Een Nederlandse consument kan nog steeds de Nederlandse consumentenwetgeving toepassen]

Behoudens het voorgaande, verstrekt NGG, indien een klacht bij NGG wordt ingediend maar het aldus ontstane geschil niet kan worden opgelost, informatie over de instantie(s) voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een onder deze Algemene voorwaarden gesloten Contract. NGG stelt u er hierbij ook van op de hoogte dat er een Europees platform voor online beslechting van consumentengeschillen (het zogenaamde ODR-platform) is opgericht. Het ODR-platform kan hier worden geraadpleegd: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Via het ODR-platform kunnen consumenten de lijst van ADR-instanties raadplegen, de link naar de site van elk ervan vinden en bij een instantie een online geschillenbeslechtingsprocedure starten. Indien u woonachtig bent in een andere lidstaat van de Europese Unie dan die waar het hoofdkantoor van NGG is gevestigd, kunt u voor elk geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Algemene voorwaarden bovendien een beroep doen op de Europese procedure voor geringe vorderingen die is ingesteld via Verordening (EG) nr. 861/2007 van de Raad d.d. 11 juli 2007, mits de waarde van het geschil (exclusief rente, honoraria en kosten) niet meer bedraagt dan 5.000,00 euro. De tekst van de verordening is te vinden op www.eur-lex.europa.eu.

 

Contact opnemen

Vragen over deze algemene voorwaarden, over een door u geplaatste bestelling of over bestellingen in het algemeen dient u in per e-mail via customercare@reebok.eu, telefonisch via +44 2045781092 tussen 9.00 en 18.00 uur (CET) van maandag tot en met vrijdag of schriftelijk aan:

     NGG Beta S.r.l., Via Turati 12, 20121, Milaan (MI), Italië ter attentie van 'klantenservice'.

 

LET OP: Onze klantenservice is alleen beschikbaar in het Engels.

 

Herroepingsformulier

 

Aan:  

NGG Beta S.r.l.      

Via Turati 12, 20121 

20121 – Milan (MI)

[customercare@reebok.eu]

I/We* hereby give notice that I/we* cancel my/our* contract of sale of the following goods* / for the supply of the following service*: 

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Ordered on* / received on*: ………………………………..

Names of consumer(s): …………………………………….

Address of consumer(s): …………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper): …………………………………

Date: …………………………………

*Verwijder wat niet van toepassing is