Ga naar de inhoudGa naar de voettekst
Klantenservice

COOKIE POLICY

Hieronder vindt u aanvullende informatie over cookies en soortgelijke technologieën die op de Website [Reebok.eu] (hierna ook de “Website") zijn geïnstalleerd.

 

WAT IS EEN COOKIE EN WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat in de vorm van een unieke anonieme code vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat (computer, smartphone en/of tablet).

Cookies kunnen correct gebruik van een website mogelijk maken ("Technische cookies" of "Noodzakelijke cookies"), statistische analyses uitvoeren van de manier waarop u door de Website navigeert (hierna "Analytische cookies") of de voorkeuren van de gebruiker controleren rondom hun online navigatie om advertenties aan te bieden ("Profileringscookies").

Cookies worden mogelijk voor een variabele duur op het apparaat opgeslagen ("Permanente cookies"), verwijderd bij het afsluiten van de browser of voor een beperkte duur opgeslagen ("Sessiecookies").

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de website die u bezoekt ("Directe cookies") of door andere websites ("Cookies van derden").

 

COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT EN DE DOELEINDEN VAN DERGELIJK GEBRUIK

Deze Website gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies/Technische cookies

Noodzakelijke cookies/Technische cookies zorgen ervoor dat de Website correct functioneert en dat de taal en het aanbod op de Website overeenstemmen met uw eerste bezoek. Ze kunnen herkennen vanuit welk land u verbinding maakt en zorgen ervoor dat u bij elk bezoek automatisch wordt doorgestuurd naar de versie van de Website voor uw land. Ze maken het ook mogelijk een account aan te maken, in te loggen en bestellingen te beheren. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kan de Website u dankzij de Technische cookies herkennen wanneer u de diensten gebruikt die alleen aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden.

Noodzakelijke cookies/Technische cookies registreren of u producten op de Website koopt via een gelieerde of partnersite, zodat wij onze verplichtingen in verband met dergelijke partnersites kunnen nakomen (het doel is dan om een verplichting van NGG Beta S.r.l. in verband met de aankoop na te komen).  Noodzakelijke cookies/Technische cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de Website.

Cookiesubgroep Directe cookie/  Beschrijving Levensduur
Cookie van derden
Voordeel Cookie van derden Dankzij deze cookie heeft de sessie inzicht in de voordelen van een gebruiker en kunnen deze aan de front-end worden gecommuniceerd. 14 dagen
Indien niet ingesteld, krijgt de gebruiker geen toegang tot delen van de site/functies die worden gedeblokkeerd wanneer de gebruiker bepaalde voordelen heeft.
csi Cookie van derden Dit is een identificatiecode voor de sessie van een klant. Er wordt een nieuwe identificatiecode gegenereerd omdat anders elk verzoek en het volgen van de gebruiker verloren kan gaan. Deze cookie wordt momenteel gebruikt voor de integratie van marketing-API's bij de inschrijving voor nieuwsbrieven. 14 dagen
 
ctx Cookie van derden Deze cookie geeft context over gebruikers. 14 dagen
ss Cookie van derden Dit is een authenticatietoken voor gasten en geregistreerde gebruikers. 24 uur
Indien niet geplaatst, wordt elke keer een nieuwe authenticatietoken aangemaakt en kan geen status voor de gebruiker worden bewaard.
dfUserSub Cookie van derden Deze cookie behoudt de door de gebruiker gekozen of geografisch toegewezen submap. 24 uur
Als dit niet is toegestaan, wordt de gebruiker elke keer dat deze op een site komt, omgeleid naar de geografisch bepaalde submap. Alle ervaringen tijdens de navigatie maken gebruik van de opgegeven URL.
Campagnes Cookie van derden Deze cookie koppelt een terugkerende klant aan een lopende particuliere verkoopcampagne. 15 dagen
Als dit niet is toegestaan, kan de gastgebruiker alleen particuliere verkoopprijzen zien door de per e-mail ontvangen link voor de desbetreffende verkoopcampagne te gebruiken.
uc Cookie van derden Deze cookie maakt het mogelijk de gekozen cultuur te behouden op sites met meerdere culturen per land. 2 maanden
Als dit niet is toegestaan, kunnen gebruikers de site niet weergeven zoals die is aangepast voor de door hen gekozen cultuur voor een bepaald basisland.
JSESSIONID Directe cookie Deze cookie zorgt ervoor dat wij de applicatie kunnen monitoren met New Relic. Het hangt af van de sessie en de tenant: gastsessies verlopen na ongeveer 30 minuten, terwijl sessies van ingelogde gebruikers pas na een paar uur of enkele dagen verlopen.
_cf_bm Directe cookie Als bezoekers om validatie wordt gevraagd via een Cloudflare-validatiepagina, voorkomt de cookie verdere validatieverzoeken voor maximaal 30 minuten. Dit is een sessiecookie die maximaal 30 minuten actief blijft vanaf het moment dat een eindgebruiker verbinding maakt met de site. 30 minuten
_cfruid Cookie van derden De __cfruid-cookie is strikt noodzakelijk voor de ondersteuning van producten van Cloudflare Rate Limiting. Als onderdeel van onze Rate Limiting-oplossing is deze cookie nodig om inkomend verkeer te beheren en een beter beeld te krijgen van de herkomst van een bepaald verzoek. Sessie
cf_clearence Directe cookie Het systeem dat Cloudflare gebruikt voor validatie is gebaseerd op cookies. Na een succesvolle validatie plaatst Cloudflare een cookie genaamd CF_CLEARANCE voor het domein dat de validatie verzocht. 24 uur
forterToken Cookie van derden Deze cookie slaat de door Forter gegenereerde apparaatidentificatie op. De cookie identificeert de browser tussen browsersessies. 5 jaar
ftr_ncd Cookie van derden Een flag die ervoor zorgt dat gegevens niet meer dan één keer per vooraf gedefinieerde termijn worden verzonden. 5 jaar
lastRskxRun Cookie van derden Cookie ter preventie van fraude 1 jaar
rCookie Cookie van derden Cookie ter preventie van fraude 1 jaar
rskxRunCookie Cookie van derden Cookie ter preventie van fraude 1 jaar

   

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de manier waarop gebruikers navigeren op de Website (bijv. het gebruikte apparaat, aantal bezochte pagina's, aantal klikken op een bepaalde pagina tijdens het navigeren). De resultaten van dergelijke analyses worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt. Zo kunnen wij de functies en gebruikerservaring op onze website verbeteren. Het doel van de verwerking is een statistische, geaggregeerde analyse over het gebruik van de Website. We gebruiken uitsluitend Analytische cookies die anonieme IP-adressen bijhouden (waarvan de code slechts gedeeltelijk zichtbaar is).  Deze worden opgenomen in Noodzakelijke cookies/Technische cookies aangezien ze geen identificatie van gebruikers mogelijk maken en er voor het gebruik ervan geen toestemming nodig is.

 

Met uw toestemming kunnen wij ook Analytische cookies gebruiken om de producten die u aan uw winkelmand toevoegt bij te houden en om u eraan te herinneren de aankoop af te ronden.

 

Cookiesubgroep Directe cookie/  Beschrijving Levensduur
Cookie van derden
_ga Directe cookie Deze cookie biedt statistieken over het gebruik van de website. 2 jaar
_gid Directe cookie Deze cookie biedt statistieken over het gebruik van de website. 24 uur
 
_gat Directe cookie Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken. 1 minuut
_hjAbsoluteSessionInProgress Directe cookie Deze cookie wordt gebruikt om de eerste paginaweergave van de sessie van een gebruiker te detecteren. 30 minuten
_hjFirstSeen Directe cookie Deze cookie identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker. De cookie wordt gebruikt door Opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren. Sessie
_hjIncludedInPageviewSample Directe cookie Deze cookie bepaalt of een gebruiker wordt opgenomen in de gegevensbemonstering, zoals gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van de site. 30 minuten
_hjIncludedInSessionSample Directe cookie Deze cookie bepaalt of een gebruiker wordt opgenomen in de gegevensbemonstering, zoals gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van de site. 30 minuten
_hjSession_{site_id} Directe cookie Deze cookie bewaart de huidige sessiegegevens en zorgt ervoor dat volgende verzoeken in het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde sessie. 30 minuten
_hjSessionUser_{site_id} Directe cookie Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina komt en wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, die uniek is voor die site. Dit zorgt ervoor dat gegevens bij volgende bezoeken aan dezelfde site worden toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. 1 jaar
ORA_FPC Directe cookie Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 2 jaar

 

Profileringscookies

De Website gebruikt Profileringscookies, waarmee voorkeuren en gewoonten worden geregistreerd die tijdens het bezoek van elke gebruiker worden gedetecteerd. Aan de hand daarvan worden profielen opgesteld, zodat wij u berichten kunnen sturen die beter aansluiten bij uw voorkeuren en interesses (waardoor u bijvoorbeeld de producten die u zoekt sneller kunt vinden en wij u relevantere vergelijkbare artikelen kunnen aanbieden).

Profileringsookies kunnen ook worden gebruikt om het reeds in de databases van NGG Beta S.r.l.  aanwezige profiel van de klant te verrijken, zodat wij u een gepersonaliseerde dienst en ervaring kunnen aanbieden.

In dergelijke gevallen is het doel van de verwerking analyse en profilering, waarvoor de door u verstrekte toestemming dient als rechtsgrondslag.

Cookiesubgroep Directe cookie/  Beschrijving Levensduur
cookie van derden
_fbp Cookie van derden Deze cookie ondersteunt het leveren, meten en verbeteren van de relevantie van advertenties die worden getoond op Facebook of andere digitale platforms van Facebook. 90 dagen
__adroll Cookie van derden Deze cookie zorgt ervoor dat AdRoll het apparaat kan identificeren wanneer de gebruiker zich tussen verschillende digitale eigendommen beweegt, zodat AdRoll gerichte reclame kan aanbieden. 1 jaar
 
__adroll_fpc Cookie van derden Deze cookie zorgt ervoor dat AdRoll het apparaat kan identificeren wanneer de gebruiker zich tussen verschillende digitale eigendommen beweegt, zodat AdRoll gerichte reclame kan aanbieden. 1 jaar
__adroll_shared Cookie van derden Deze cookie zorgt ervoor dat AdRoll het apparaat kan identificeren wanneer de gebruiker zich tussen verschillende digitale eigendommen beweegt, zodat AdRoll gerichte reclame kan aanbieden. 1 jaar
__ar_v4 Cookie van derden Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan en volgen van gesprekken. 1 jaar
_glc_au Cookie van derden Deze cookie wordt gebruikt voor het opslaan en volgen van gesprekken. 1 jaar
cto_bundle Cookie van derden Deze cookie toont relevante inhoud en advertenties aan de gebruiker. De dienst wordt geleverd door advertentiehubs van derden, wat realtime bieden voor adverteerders mogelijk maakt. 13 maanden
uid Cookie van derden Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 13 maanden
stc{id} Cookie van derden Deze cookie bewaart de gebruikers-ID van de website, de ID's van verkeersbronnen en het aantal paginaweergaven en bestellingen voor het partnerprogramma. 1 jaar
rmuid Cookie van derden Deze cookie bewaart de gebruikers-ID van de website, de ID's van verkeersbronnen en het aantal paginaweergaven en bestellingen voor het partnerprogramma. 1 jaar


 

GEGEVENSBEWARING

De levensduur van elke cookie is aangegeven in de bovenstaande tabellen. De door de cookies verzamelde gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke bewaard gedurende de in de onderstaande lijst  aangegeven periode, waarna ze worden verwijderd of geanonimiseerd.

 

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u een pagina van de Website bezoekt, ziet u een banner met beknopte informatie over cookies. Via de banner kunt u ervoor kiezen om uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken voor marketing- en analysedoeleinden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de verleende toestemming, zoals aangegeven op de desbetreffende banner op de Website. Weigeren toestemming te verlenen heeft geen gevolgen voor het gebruik van de Website (hoewel u geen suggesties meer zult ontvangen om de Website te bezoeken of producten te kopen).

Toestemming is niet vereist voor het gebruik van Noodzakelijke cookies/Technische cookies (met inbegrip van geanonimiseerde Analytische cookies). Daarom worden deze verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van de eigenaar om de navigatie op en het gebruik van de Website te verbeteren.

 

HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT 

Uw persoonsgegevens worden door geautomatiseerde tools verwerkt voor een periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor dergelijke gegevens zijn verzameld (de specifieke levensduur van de cookies kunt u terugvinden in de tabellen en het artikel 'Gegevensbewaring' hierboven). Er zijn specifieke beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

HET RECHT VAN GEBRUIKERS OM COOKIES TE WEIGEREN OF HET GEBRUIK ERVAN TE LATEN AANPASSEN

Banner

U kunt ervoor kiezen om uitsluitend Technische cookies te accepteren, alle cookies te accepteren of uw voorkeuren te beheren via de banner met beknopte informatie over de cookies op de Website. Uw keuzes met betrekking tot cookies worden vastgelegd in een specifieke 'technische cookie'.

De banner, waarmee u ervoor kunt kiezen uitsluitend Noodzakelijke cookies/Technische cookies te accepteren, alle cookies te accepteren of uw voorkeuren met betrekking tot cookies te beheren, wordt pas na minimaal 6 maanden  nadat deze aan u is getoond opnieuw aangeboden, met uitzondering van gevallen waarin (i) de verwerkingsvoorwaarden zijn gewijzigd, (ii) u de anonieme modus van uw browser heeft ingeschakeld, (iii) de cookies van uw apparaat worden verwijderd, zoals hieronder beschreven, of (iv) de toegang vanaf verschillende apparaten plaatsvindt.

Bovendien kunt u altijd uw voorkeuren met betrekking tot cookies kenbaar maken of wijzigen door naar de betreffende pagina van de Website te gaan via de volgende link: [... ].

 

Browser

U kunt voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door cookies uit te schakelen in de instellingen van uw browser. Hieronder vindt u de procedures voor de meestgebruikte browsers:

Internet Explorer > https://support.microsoft.com/it-it/topic/come-eliminare-i-file-cookie-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen niet goed meer werken.

Zie http://www.youronlinechoices.com voor meer informatie over cookies en het beheren van uw voorkeuren met betrekking tot Profileringscookies van derden. Op de site kunt u onder 'Uw keuzes' een lijst bekijken van derden, onze partners, die cookies op onze site installeren (Bedrijven), de aanwezigheid en de activiteit van de geïnstalleerde cookies controleren (Status) en uw toestemming selectief beheren (Aan/Uit). Bij elk bedrijf vindt u onder het kopje 'Info' meer informatie over het betreffende bedrijf en een link naar de informatie die door dat bedrijf is uitgegeven over privacy en cookies. 

 

AANVULLENDE DIENSTEN DIE DOOR DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN MET BEHULP VAN TECHNOLOGIEËN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET COOKIES

Met uw uitdrukkelijke toestemming biedt de Website de volgende diensten aan via technologie die vergelijkbaar is met cookies (met name via "HTML5 Local Storage").

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van de door cookies verzamelde gegevens is NGG Beta S.r.l., met statutaire zetel te [... ]  ("Verwerkingsverantwoordelijke"). 

Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, om een klacht in te dienen en om de hieronder vermelde rechten uit te oefenen, kunt u ook schriftelijk contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke NGG Beta S.r.l. , [... ] (ter attentie van de [... ] die is aangewezen om dergelijke verzoeken te ontvangen en beheren (waarbij ook de relevante afdelingen worden betrokken) in overeenstemming met de interne procedures van NGG Beta S.r.l. ).

 

WIE KENNIS NEEMT VAN DE GEGEVENS, DE DOORGIFTE EN DE OPENBAARMAKING ERVAN

De door cookies verkregen gegevens zullen en kunnen ter kennis komen van:

- werknemers en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke die handelen als bevoegde persoon om de verwerking uit te voeren; en

- leveranciers van technische en organisatorische diensten die handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerkers.

Wij kunnen de door het gebruik van cookies verkregen gegevens doorgeven naar het buitenland, met inbegrip van landen buiten de EU, waarbij passende bescherming en beveiliging worden gegarandeerd. Voor informatie over de exacte locatie van de gegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via privacy@reebok.eu

De gegevens worden op geen enkele wijze algemeen bekendgemaakt.

 

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

U hebt altijd het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te ontvangen of er al dan niet persoonsgegevens van u worden verzameld, zelfs als ze nog niet zijn geregistreerd, en om deze in begrijpelijke vorm te ontvangen. 

U hebt ook het recht op informatie over de bron van de persoonsgegevens, de doeleinden en methoden van de verwerking ervan en de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten, de identificatiegegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerkers en de vermelding van de personen of categorieën van personen van wie persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. 

U hebt ook het recht te verzoeken om het bijwerken, corrigeren of, wanneer u daar belang bij hebt, opnemen van persoonsgegevens, alsmede om verwijdering, omzetting in een anonieme vorm of afscherming van persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet bewaard hoeven te worden in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt. Bovendien hebt u het recht op een verklaring dat de bovengenoemde verrichtingen, ook wat hun inhoud betreft, zijn meegedeeld aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld, behalve wanneer dat onmogelijk blijkt of methoden vergt die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht. U kunt ook vragen om de overdraagbaarheid van uw gegevens. Bovendien hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.

U hebt niettemin het recht om, om legitieme redenen, geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zelfs indien dit relevant is voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclame of directmarketingmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor commerciële communicatie. Het recht om bezwaar te maken, kan ook specifiek worden uitgeoefend met betrekking tot een of meer methoden voor het verzenden van marketingcommunicatie.

Vergeet in zo'n geval niet dat het altijd mogelijk is om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen, om meer informatie verzoeken en verdere vragen stellen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door schriftelijk contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via privacy@reebok.eu (let op: door per e-mail een verzoek in te dienen registreren wij uw e-mailadres, wat nodig is om verzoeken te beantwoorden en te volgen, evenals alle andere persoonsgegevens die in de elektronische communicatie zijn opgenomen, voor juridische doeleinden). U kunt ook per post schrijven aan NGG Beta S.r.l. te  Milan (MI), Via Turati 12, 20121  ter attentie van de  customer service.

Tot slot wijzen wij u erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Garante per la Protezione dei Dati Personali), gevestigd aan het Piazza Venezia, 11, 00187 Rome (www.garanteprivacy.it), of bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont.